spa speciālistu sertifikācija

Sertifikācija ir SPA speciālista teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un kompetenču  jomas  apstiprināšana no nozares speciālistu  puses, atbilstoši SPA speciālista profesijas standartam un darba devēju pieprasījumam. Sertifikāciju organizē un veic Latvijas SPA Asociāciju Savienība.

 

Latvijas SPA Asociāciju Savienība tika dibināta 2014. gadā.

L.S.A.S biedrības dibinātāji:

1. Latvijas SPA&Wellness Federācija

2. Baltijas SPA asociācija

3. Latvijas SPA Speciālistu asociācija

Latvijas SPA Asociāciju Savienība darbojās pamatojoties uz Biedrības statūtiem.

Latvijas SPA Asociāciju Savienība /L.S.A.S./ ir SPA nozares speciālistu apvienība, kuras mērķis ir SPA speciālistu profesionālo interešu aizstāvēšana un profesionālās izaugsmes veicināšana.

 

Latvijas SPA Asociāciju Savienības uzdevumi:

SPA speciālista profesijas prestiža celšana;

jauno SPA tehnoloģiju, SPA masāžu tehniku popularizēšana un apmācību organizēšana;

informatīvais atbalsts par nozares aktualitātēm un darba piedāvājumiem;

dažāda veida pasākuma organizēšana un vadīšana;

Iestāšanās Latvijas SPA Asociāciju Savienībā

Dalība Latvijas SPA Asociāciju Savienībā ir brīvprātīga;

 

Latvijas SPA Asociāciju Savienības biedri ir SPA speciālisti; SPA meistari; izglītības iestādes; SPA uzņēmumi.

2016. gadā L.S.A.S. sadarbībā ar Latvijas Darba Devēju Konfederācijas Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomi uzsāk nozares speciālistu sertifikācijas procesu.

SPA speciālistu sertifikācijas mērķis ir nodrošināt SPA nozari Latvijā ar augsti kvalificētiem SPA speciālistiem, kā arī sekmēt Latvijas SPA nozares attīstību, balstoties uz jaunākajām nozares tendencēm, zinātniskiem pētījumiem un tirgus pieprasījumu.

Kādas priekšrocības dod SPA Speciālista iegūšana

Sertifikāta iegūšana dod lielāku konkurences spēju Latvijā un Eiropā.

Darba devēji ir ieinteresēti pieņemt darbā augsti kvalificētus speciālistus ar atbilstošiem izglītības dokumentiem, kuri apliecina kvalitatīva un droša pakalpojuma sniegšanu.

Sertifikāciju var kārtot skaistumkopšanas nozares speciālisti, kuri ir ieguvuši SPA speciālista kvalifikāciju.

Persona, kas vēlas piedalīties sertifikācijas procesā, iesniedz sertifikācijas komisijai pieteikumu, kuram pievieno profesionālo izglītību apliecinošos dokumentus. Atsevišķos gadījumos sertifikācijas komisija var pieprasīt izziņu no darba vietas.

Kā noformēt SPA Sertifikātu?

Lai noformēt SPA Specialistu sertifikātu, lūdzu griezties SPA SCHOOL, Rīgā, Kalpaka bulvārī 10, 3.stāvā.

Tālr.: +371 29428060, e-pasts: director@spaschool.lv

 

Vairāk informācijas L.S.A.S. mājas lapā: www.lsas.lv 

×