Apkārtējā pasaule mainās. Kopā ar to arī mums jāmainās!

 

PROFESSIONAL English for SPA Specialists

 SPECIĀLIZĒTS ANGĻU VALODAS KURSS

SPA SPECIĀLISTIEM

(ietver profesionālo terminoloģiju un klientu komunikācijas prasmes)

Apmācības datums: 22.aprīlī

 

Mūsdienās SPA speciālistiem ir daudz iespēju realizēt sevi un savas prasmes gan SPA salonos Latvijā, gan ārvalstīs. Tomēr, lai strādātu ārzemēs, jums ir nepieciešama prasme komunicēt svešvalodās. Vairumā gadījumu tā ir angļu valoda. Bet pat meistariem, kuriem ir sarunvalodas līmenis, rodas zināmas grūtības, ko rada nepilnības zināšanās par skaistumkopšanas un veselības salonu profesionālo terminoloģiju.

 

Šis seminārs piedāvā vienu dienu intensīvi iejusties SPA salonu leksikā un pilnībā saņemt profesionālās angļu valodas paketi, kas nepieciešama darbam ar ārvalstu klientiem. Varat arī papildināt esošās zināšanas, dalīties stāstos par ārvalstu klientiem un aktīvi un izdevīgi pavadīt aizraujošu dienu kolēģu kompānijā.

 

Plan/Plāns:

  • Part 1: SPA etiquette, environment, instruments & materials (SPA etiķete, darba vide, instrumenti un materiāli)

 

  • Part 2: Parts of the body, health condition (Ķermeņa uzbūve, veselības stāvoklis)

 

  • Part 3: Analysis of working situations and role-playing (Darba situāciju analīze un to attīstība praksē)

 

  • Bonus: glossary and useful phrases + Power Point Presentation (Bonuss: terminu vārdnīca, noderīgi izteicieni + PPP)

 

Pasniedzēja: Tatjana Čaščina – Kembridžas sertificēta skolotāja ar pieredzi vadošā valodu centrā, sertificēta SPA speciāliste.

 

One-day workshop/ Vienas dienas praktiskais seminārs : 22. aprīlī

Apmācības laiks: 10:00 – 17:00 (ar starpbrīdi)

Cena: 70 euro

(grupa: minimums 8 cilvēki)

×